Български Български

Басейн

Разумно е човек да тръгне best fake watches
Усмихнат с чанта във ръка,
С любимите на него хора
Естествено и с пояс, очила.

На място близко да поплува
Със спасителя на пофлиртува,
Когато пие своето кафе
Отмаряики на бара най-добре.

Хубаво е всичко да остави
Ангажиментите той да забрави,
На плуването само да се отдаде,
Че лятото е кратко и така е по-добре.

Елате на басейн за да се чувствате добре.